ادامه مطلب در سالگرد هفتصدمین سال قیام حماسهٔ سربداران سبزوار با نوای موسیقی روایت شد

در سالگرد هفتصدمین سال قیام حماسهٔ سربداران سبزوار با نوای موسیقی روایت شد

شهناز دیواندری / مجله اینترنتی اسرارنامه همگان به دنبال خانه می‌گردند. خانه یعنی مرزها و دیوارها و سقف‌هایی برای آرامش. خانه می‌تواند به وسعت یک شهر و یا به وسعت یک کشور باشد و خانهٔ ما همین‌جاست، خانه‌ای به وسعت کشورم ایران و خانه‌ای به وسعت شهرم سبزوار و یا همان دیار سربداران. چه باشکوه…

ادامه مطلب در سالگرد هفتصدمین سال قیام حماسهٔ سربداران سبزوار با نوای موسیقی روایت شد 0 نظر در در سالگرد هفتصدمین سال قیام حماسهٔ سربداران سبزوار با نوای موسیقی روایت شد