ادامه مطلب دیرینه‏ شناسی روایت و زمینه‏ های آن در موسیقی سنتی ایران

دیرینه‏ شناسی روایت و زمینه‏ های آن در موسیقی سنتی ایران

دیرینه‏شناسی روایت و زمینه‏های آن در موسیقی سنتی ایران به مناسبت کنسرت «شاهنامه‏خوانی» گروه موسیقی داروگ در سبزوار میلاد چشمی،milad.cheshomi@yahoo.com اشاره:«شاهنامه‏خوانی»، اثر جدید گروه موسیقی داروگ، کاری چندرسانه‏ای و حاصل همراهی و تلفیق چند هنر ملی است که می‏کوشد زمینه‏ها و مسیرهای تازه‏ای را برای روایت‏گری در بستر موسیقی سنتی ایران ایجاد کند. این کار…

ادامه مطلب دیرینه‏ شناسی روایت و زمینه‏ های آن در موسیقی سنتی ایران 0 نظر در دیرینه‏ شناسی روایت و زمینه‏ های آن در موسیقی سنتی ایران