کنسرت گروه کوبه ای و اصیل داروَگ در کشور برزیل پاییز ۱۳۹۶

در پاییز ۱۳۹۶ گروه موسیقی داروگ به دعوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل دو شب در سالن Teatro Cacilda Becker شهر سائوپائولو کشور برزیل به اجرای کنسرت موسیقی ایرانی پرداخت

اعضای گروه موسیقی داروگ :

حمید رضا سیدنیا : سنتورودف (سرپرست گروه)

سعید سیدنیا : عود

مجید نقیب زاده : آواز ، دف ، ضرب زورخانه

احسان نادریان : دف ، دایره ، آواز

امین بهمن صفار : تنبک ، دف

حسن روحی : نی ، قوشمه ، نی انبان

گروه نوازی