کنسرت گروه کوبه ای و اصیل داروَگ(به مناسبت هفته فرهنگی ایران) در کشور اروگوئه پاییز ۱۳۹۶

 

گروه موسیقی اصیل و کوبه ای داروَگ در پاییز ۱۳۹۶ به دعوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه به این کشور عازم گردید. ابوالفضل پسندیده سفیر جمهوری اسلامی ایران در اروگوئه هدف از دعوت گروه موسیقی داروگ را، اجراهای متنوع در مراکز فرهنگی و هنری و ابلاغ پیام مهرورزی و صلح دوستی مردم ایران به مناسبت هفته فرهنگی ایران در اروگوئه دانست.
گروه موسیقی داروگ سه اجراء در سه دانشکده دانشگاه رپوبلیکا، (دانشکده معماری، دانشکده علوم انسانی و دانشکده اقتصاد) دو اجراء در یک مرکز تأتروموسیقی معروف مونته ویدئو ، یک اجرا در مراسم هفته فرهنگی ایران در دانشکده ارتباطات و اطلاعات و یک اجرا هم در استان سن خوزه داشتند.

اعضای گروه موسیقی داروگ :
حمید رضا سیدنیا سرپرست گروه
سعید سیدنیا
مجید نقیب زاده
احسان نادریان
امین بهمن صفار
حسن روحی

تصنیف محلی میون ایلوم

همنوازی سازهای کوبه ای

ترانه محلی هله مالی

تصنیف روز اول

تصنیف صبح بیداری

تصنیف سه گدار

تصنیف موسم گل و پای لنگ

تصنیف دیدم رویش

تکنوازی قوشمه

تکنوازی عود

اجرای مشترک با گروهی از کشور اروگوئه