کنسرت گروه سه تارنوازان داروگ به سرپرستی میلاد سیدنیا

photo6021660427097843903

گروه سه تارنوازان داروگ به سرپرستی میلاد سیدنیا در جهت افزایش سطح علاقه مندی و ارتقاء کیفیت سه تار نوازی هنرجویان، با حمایت آموزشگاه موسیقی داروگ اقدام به برگزاری کنسرتی در تابستان ۹۶ نمود. این کنسرت به مدت ۸ شب اجرا شد. نوازندگان سه تار در این گروه  همگی از هنرجویان میلاد سیدنیا هستند.

اعضای گروه:

احسان نادریان: آواز

زهرا جلالی: سه تار

طیبه مستوفی: سه تار

الهام غفارپور: سه تار

مهدی سالاری: سه تار

محمد روحانیان: سه تار

ارغوان شریفان: سه تار

میلاد سیدنیا: سه تار

مرتضی خویی: دف

اشعار تصانیف: علی رضوانی

غزل آواز: فاضل نظری

تصنیف اشتیاق – آهنگ : میلاد سیدنیا – شعر : علی رضوانی

تصنیف سلسله گیسو – آهنگساز : میلاد سیدنیا – شعر علی رضوانی