کنسرت گروه سنتور نوازان کودک و نوجوان(کنسرت کتاب) زمستان ۱۳۹۶

برای حمایت از مقوله کتاب و کتابخوانی و در راستای کسب عنوان پایتختی کتابِ ایران، برای شهر سبزوار، آموزشگاه موسیقی داروگ و انجمن کتابخوانی “یار مهربان” اقدام به برگزاری کنسرت کتاب برای اولین بار در ایران ، توسط سنتور نوازان( کودک و نوجوان )به سرپرستی حمید رضا سیدنیا در آذرماه ۱۳۹۶ نمودند
شرکت کنندگان در این کنسرت به جای تهیه بلیط، اقدام به خرید حداقل یک کتاب و اهدا به “انجمن کتابخوانی یار مهربان” جهت استفاده برای کودکان مناطق محروم و حاشیه‌ی شهر کردند

اعضای گروه سنتور نوازان ( کودک و نوجوان )داروَگ:

درسا رضوانی
یکتا حسینی
پارمیس میرخسروی
سبحان تهجدی
سجاد تهجدی
هلن شجاع
ارمغان افتخار یزدی
اشکان چکنی
آرمان عادلی
اتنا پوراصلان
همایون نادهی
مهدا مسعودیان
آرش فیروزفر
سجاد میان آبادی