کنسرت گروه سازهای کوبه ای داروَگ ( به یادابوالفضل بیهقی )

یکی از مفاخر سرمین ایران، ادیب و مورخ نامی، ابوالفضل بیهقی پدر نثر فارسی ایران می باشد و شهرستان سبزوار همواره از داشتن چنین نگینی بر حلقۀ مفاخر این شهر، برخود بالیده است. گروه موسیقی داروگ به جهت ادای احترام به این چهره شاخص فرهنگ و ادب این دیار، کنسرت سازهای کوبه ای را در تابستان ۱۳۸۷ به مدت ۱۴ شب به روی صحنه برد. اعضاء گروه کوبه ای داروگ:

حمیدرضا سیدنیا. دف(سرپرست و آهنگساز)
سعید سیدنیا: عود، کمانچه
آواز: علی اصغر رسولیان
علی کوشکی: دف، دهل
سعید ممتحنی: دف، طبل ریز
امیر مسعود اکبری: تنبک، دف
امین بهمن صفار: تنبک، دف
آرش آراد: دایره، دف
احسان نادریان: دایره، دف
جمال حافظی: طبل، دف
سروش اسحاقیان: طبل، دف
مجید نقیب زاده: ضرب زورخانه دف
سعید کوشکی: تمپو، دف
مرتضی قلعه نوی: سنج، دف
ابوالفضل معتکف: سنج، دف
سعید کوشکی: تمپو، دف
مرتضی قلعه نوی: سنج، دف
ابوالفضل معتکف: سنج، دف
مهدی مهرجو: همخوان

غزل آواز و شعر تصنیف توسط آرش آراد در وصف ابوالفضل بیهقی