کنسرت گروه دف نوازان مهربانو داروَگ

به مناسبت روز دختر از ۲۱ تا ۲۹ تیرماه ۱۳۹۷ گروه دف نوازان مهربانو داروگ به سرپرستی حمید رضا سیدنیا و اواز احسان نادریان روی صحنه رفت و به اجرای دف نوازی همراه با تصنیف پرداخت.

اسامی نوازندگان :

الهام محتشم

زهرا دارینی

مهسا موسویان

زهرا خسرو آزاد

میترا بهرابادی

سحر پوریا

مریم وحید پور

بهناز یحیی زاده

زهره ظهیری

فائزه مهرگان

مینا امیریان

سهیلا صباحی

نگار سلطانی

یگانه فریور

کوثر دارینی

مبینا قربانی

بیتا امیر احمدی

فرناز علیزاده

احسان نادریان

حمید رضا سیدنیا