کنسرت گروه اصیل داروگ(به عنوان سفیر دوستی)

06

گروه موسیقی داروگ در راستای برقراری تعامل فرهنگی با کشور دوست و همسایه، افغانستان،در زمستان سال ۱۳۹۳ به دعوت سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، به عنوان سفیر دوستی، در هفته وحدت توسط سازمان ارتباطات اسلامی به این کشور اعزام گردید.

اعضاء گروه در این اجرا:

حمیدرضا سیدنیا: دف و سنتور(سرپرست گروه)
سعید سید نیا: بربط
حسن روحی: نی، قوشمه و نی انبان

بودند که طی ۷ روز در شبکه های جهانی: طلوع، خورشید، افق خاور و شبکه یک افغانستان به اجرای موسیقی زنده پرداختند و همچنین نواهای اصیل و محلی گروه داروگ توسط شبکه های جهانی آریانا و شبکه ملی افغانستان ضبط و پخش گردید.

اجرای زنده شبکه آریانا افغانستان – دف : حمیدرضا سیدنیا – نی انبان

اجرای زنده شبکه آریانا افغانستان

اجرای زنده شبکه آریانا

تمرین گروه موسیقی داروگ با نوازندگان صدا و سیمای افغانستان جهت اجرا در شبکه یک افغانستان