کنسرت گروه اصیل داروَگ (یادواره استادمنصور نریمان)

یکی از افتخارات گروه داروگ، بهره مندی هنرمندان و هنرآموزان این گروه از محضر اساتید بلند پایه موسیقی می باشد. در همین راستا آموزشگاه موسیقی داروگ همزمان با درگذشت پدر عود و بربط ایران، استاد منصوریزعان، کنسرتی جهت بزرگداشت مقام این هنرمند بزرگ، توسط سعید سعید نیا، شاگرد و هنرجوی زنده یاد منصور نریمان در تابستان ۹۴ به مدت ۷ شب برگزار شد.

اعضای این گروه: سعید سیدنیا: بربط و آهنگساز

امین بهمن صفار: تنبک

علی اصغر رسولیان: آواز

ادبود استاد منصور نریمان – آواز: علی اصغر رسولیان – بربط: سعید سیدنیا – تنبک : امین بهمن صفار