کنسرت گروه اصیل داروَگ ( به یادپدر)

در تابستان سال ۱۳۸۴ به مناسبت روز چهلم درگذشت سید حسن سید نیا گروه موسیقی داروگ اقدام به برگزاری کنسرت خیریه ای نمود که عواید حاصل از ان صرف امور خیریه و به نفع آسایشگاه معلولین ذهنی امیرالمومنین و آسایشگاه سالمندان مادر گردید.

در این اجرا:

حمیدرضا سیدنیا نوازنده دف و سنتور(آهنگساز گروه)
سعید سید نیا: عود و کمانچه
امین بهمن صفار (سید نیا): تنبک

هنرنمایی کردند. این کنسرت بدون کلام و به مدت ۷ شب برگزار شد.