کنسرت گروه اصیل داروَگ(در دستگاه سه گاه)

اولین کنسرت رسمی گروه موسیقی داروگ در پاییز ۱۳۷۹ با عنوان کنسرت سه گاه به عرصه حضور و ظهور رسید. این برنامه به مدت ۱۰ شب اجرا شد.   اعضاء این گروه:

حمیدرضا سیدنیا: سنتور و سرپرست گروه.
علیرضا اکبری: تنبک     
جواد احمدی: ویلن    
جواد رجبی: ویلن          
عماد دلجو: آواز    
حسین وفایی: نی
محسن دلبری: تار
مریم جعفری: دف

اشعار اجرا: معینی کرمانشاهی، مولوی.

در آغاز این کنسرت استاد سعید طیبی به تکنوازی ها رمویکا (سازدهنی) پرداختند.

تصنیف مکن ای دوست – سرپرست : حمیدرضا سیدنیا

رنگ: رکن الدین مختاری – به سرپرستی حمیدرضاسیدنیا