کنسرت هم پرواز با ققنوس ها(بزرگداشت شهدای ساختمان پلاسکو)

آموزشگاه موسیقی داروگ به پاس جانفشانی بی دریغ و مثال زدنی شهدای آتش نشان در فاجعه پلاسکو اقدام به برگزاری کنسرتی با نام: هم پرواز با ققنوسنها در زمستان ۱۳۹۵ در جهت احترام به این شهدای گرانقدر اهتمام ورزید.