کنسرت تکنوازی دف و سنتور(به مناسبت جشنواره فرهنگی هنری شهر مارتینی)

در مهر ۱۳۸۶ به مناسبت روز حافظ و جشنواره موسیقی شهر مارتینی کشور سوئیس سفارت جمهوری اسلامی ایران در آن کشور، حمیدرضا سیدنیا (سرپرست گروه داروگ) را دعوت نمود. و ایشان به عنوان نماینده فرهنگی و هنری ایران به اجرای تک نوازی دف و سنتور همراه با دکلمه اشعار حافظ در شهرهای مارتینی و زوریخ پرداخت.