همایش ها و جشنواره ها

۱ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ تئاتر دانشجویی ( ۱۳۸۰ )

۲ – گروه نوازی داروَگ در یادوارۀ استاد محمد حسین یگانه ( ۱۳۸۰ )

۳ – گروه نوازی داروَگ در بزرگداشت روز سالمند ( ۱۳۸۱ )

۴ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ اندیشه و هنر ( ۱۳۸۱ )

۵ – کسب مقام اول جشنوارۀ اندیشه و هنر در آیین فرهنگ ها (۱۳۸۱)

۶ – گروه نوازی داروَگ در همایش فرهیختگان ادب و عرفان ( ۱۳۸۲ )

۷ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ موسیقی ساز و سخن ( ۱۳۸۲ )

۸ – گروه نوازی داروَگ در نمایش افسانۀ آتش ( ۱۳۸۲ )

۹ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ زلزله زدگان بم (۱۳۸۲)

۱۰ – تک نوازی در جشنوارۀ فیلم و عکس ( ۱۳۸۳ )

۱۱ – تک نوازی در جشنوارۀ مهرگان (۱۳۸۳)

۱۲ – تک نوازی در آرامگاه فردوسی (۱۳۸۴)

۱۳ – تک نوازی در جشنوارۀ بزرگداشت حافظ (۱۳۸۴)

۱۴ – تک نوازی در جشنوارۀ تمدن ایران زمین( ۱۳۸۴ )

۱۵ – تک نوازی در همایش سربداران ( ۱۳۸۴)

۱۶ – تک نوازی در همایش ادبیات تطبیقی( ۱۳۸۴)

۱۷ – برگزیده موسیقی سال از سوی انجمن مفاخر سبزوار ( ۱۳۸۵ )

۱۸ – گروه نوازی داروَگ در همایش مولانا (۱۳۸۵)

۱۹ – تک نوازی در جشنوارۀ ریشه های مشترک فرهنگی ایران و افغانستان ( ۱۳۸۵)

۲۰ – گروه نوازی داروَگ در همایش اسرار (۱۳۸۶)

۲۱ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ تئاتر دانشجویی کشور( ۱۳۸۶)

۲۲ – گروه نوازی داروَگ در دومین جشنوارۀ خوشنویسی آب ( ۱۳۸۶)

۲۳ – تک نوازی در جشنوارۀ سوگخند (۱۳۸۷)

۲۴ – گروه نوازی داروَگ در همایش سبزواری های مقیم مشهد ( ۱۳۸۷)

۲۵ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ روزی به یاد دیروز (۱۳۸۸)

۲۶ – تک نوازی در جشنوارۀ هنرهای تجسمی (۱۳۸۸)

۲۷ – گروه نوازی داروَگ در چندین جشنوارۀ سالمندان مادر

۲۸ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ سکوت( ۱۳۸۹)

۲۹ – دو نوازی در بزرگداشت روز سعدی (۱۳۹۰)

۳۰ – گروه نوازی داروَگ در جشنوارۀ فرهنگی و ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۰)

۳۱ – گروه نوازی در اولین جشنوارۀ فارغ التحصیلان رشتۀ فن آوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علمی کاربردی( ۱۳۹۰)

۳۲ – کسب مقام اول در جشنوارۀ مرشدان کشور در دو دورۀ پیاپی ( اسفندماه ۱۳۹۰ در یزد – مردادماه ۱۳۹۱ در سبزوار)

۳۳ – گروه نوازی در چندین جشنوارۀ سالمندان پدر

۳۴ – گروه نوازی در جشنوارۀ کشوری دانشجویان دانشگاه پیام نور (۱۳۹۲)

۳۵ – گروه نوازی در یادوارۀ قیصر امین پور( ۱۳۹۲)

۳۶ – گروه نوازی در یادوارۀ زنده یاد علی کوشکی (۱۳۹۳)

۳۷ – دو نوازی در جشنوارۀ کشوری بیماران سرطانی( ۱۳۹۳)

۳۸ – گروه نوازی در همایش کشوری آنفلوانزا ، دانشگاه های علوم پزشکی ( ۱۳۹۳ )

۳۹ – دونوازی در همایش آسیب شناسی زبان های خارجی ( ۱۳۹۴ )

۴۰- دو نوازی در مراسم بزرگداشت دکتر علی شریعتی(۱۳۹۶)