گروه موسیقی کودک داروَگ

 

به گفتۀ پژوهشگران کودکانی که با نوعی موسیقی سر و کار دارند نسبت به دیگر هم سالان خود در تشخیص صدا و هم چنین برقراری روابط از مهارت های بیشتری برخوردارند. پژوهشگران بر این باورند کودکانی که سه سال یا بیشتر به نواختن یک ساز پرداخته اند توانایی حرکتی بیشتری دارند. با هماهنگی بین دست و چشم و هم چنین قدرت تمرکز و خلاقیت در آن ها بیشتر است و در خواندن از روی متن و درک مطلب نیز بهتر از هم سن و سالان خود عمل می کنند.
آموختن موسیقی ، کودکان را شکیبا ، خودباور و پیگیر بار می آورد و شادی را در وجودشان جاری می سازد . بین موسیقی و افزایش قدرت و تجسم فضایی و درک ریاضی رابطۀ مستقیمی وجود دارد.
موسیقی بخشی از هستی است و در همه جا جریان دارد. ضربان قلب مادر موزیک متن دوران جنینی کودک است. موسیقی می تواند به افزایش ضریب هوشی ، توسعه و بزرگ تر شدن قسمت چپ مغز ، رشد اعتماد به نفس و احترام به دیگران کمک کند.
موسیقی آرامش بخش و عامل رفع اضطراب و کم رویی در کودکان است و همان طور که همۀ ما می دانیم یادگیری ریاضیات را آسان تر می کند.
اهداف آموزش موسیقی کودک:
– ایجاد علاقه و انگیزه جهت یادگیری موسیقی
– کمک به کودکان در جهت گسترش مهارت ها و رشد مناسب و تعادل و هماهنگی اعضای بدن
– گسترش مهارت های اجتماعی و تعامل با گروه همسالان
– تقویّت شنیداری ، دیداری و ایجاد تمرکز
– آشنایی با سازهای موسیقی ، آواز خواندن و درکِ ریتم
– تقویّت حافظه
– کمک به بهبود روابط کودک و پدر و مادر و ایجاد آرامش
به همین منظور آموزشگاه موسیقی داروَگ بر آن شد تا با تشکیل کارگاه تخصصی موسیقی کودک و همچنین دوره تربیت مربی کودک جهت معرفی به مهدکودک ها و مراکز فرهنگی آموزش کودکان، در راستای تحقّق اهداف فوق گام بردارد.

کلاس های موسیقی کودک به منظور آشنایی کودکان با مبانی موسیقی ، فعالیّت های گروهی موسیقی و اجرای آن تشکیل می شود که همین امر باعث تقویّت هوشِ موسیقیایی آنان می شود.
نت خوانی ، یادگیری اشعار زیبای کودکانه ، درک و حفظِ ریتم ، خواندن شعر همراه با نواختن نیز از برنامه های موسیقی کودک می باشد.
در این راستا عملکرد گروهِ موسیقی کودک داروگ به شرح ذیل می باشد:
۱ –مشاوره و استعدادیابی کلاسهای آموزش سازشناسی درطولِ دورۀ آموزش موسیقی کودکان برای انتخاب صحیح ساز
۲ –آموزش رایگان موسیقی کودک به والدین کودکان زیر هفت سال
۳ –برگزاری مستمر کلاس و کارگاه های پژوهشی موسیقی برای نوجوانان
۴ –امکان استفاده از کلاسها برای تمرین درخارج ازوقت کلاس به صورت رایگان ویژۀهنرجویان
۵ – برگزاری کنسرت های هنرجویی در سطحِ کودکان

تصاویر کنسرت گروه کودک داروگ