مدرسان

اموزشگاه در بخش سازهای سنتی و سازهای کلاسیک و محلی و… به فعالیت های آموزشی می پردازد که تحت نظر مدرسین ذیل می باشد:
آواز : حجت الله مسکنی
تار و سه تار: علی پوریا منش
سه تار : میلاد سیدنیا
سنتور: حمید رضا سیدنیا
دف: احسان نادریان و حمیدرضاسیدنیا
نی: جواد ایلخانی
پیانو: حسین ذبیحی
کمانچه و ویلن: جعفر بروغنی و صادق امیرخانی
تنبک: امین بهمن صفار
قوشمه: حمید ذبیحی
دوتار : علی امانی
ضرب زورخانه:سیدمجید نقیب زاده
موسیقی کودک: فائزه مهرگان
گیتار : شمس الدین راستگو
و……