عکس

  • عکس »
  • کنسرت گروه کوبه ای و اصیل داروگ(به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک ایران و کره جنوبی)