عکس

  • عکس »
  • کنسرت گروه کوبه ای و اصیل داروَگ(به مناسبت هفته فرهنگی ایران) در کشور اروگوئه پاییز ۱۳۹۶