عکس

  • عکس »
  • کنسرت گروه سه تار نوازان داروگ(در آواز دشتی و بیات اصفهان)