اعضای گروه

حمیدرضا سیدنیا : نوازنده ی دف و سنتور و سرپرست گروه موسیقی داروگ

متولد ۱۳۵۱ سبزوار
– کنسرت تکنوازی دف و سنتور درجشنوارۀ فرهنگی و هنری شهر مارتینی کشور سوئیس ۱۳۸۷
– کنسرت تکنوازی دف و سنتور در جشنوارۀ بزرگداشت روز حافظ در شهر زوریخ سوئیس ۱۳۸۷
– کنسرت گروه سازهای اصیل داروَگ در کشور کره جنوبی به مناسبت پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک ایران و کره جنوبی ۱۳۹۱
– کنسرت گروه کوبه ای داروَگ در جشنوارۀ جهانی شهر ایتوانو دانشکدۀ هنرشهرسئول کره جنوبی ۱۳۹۱
– اعزام گروهِ اصیل داروَگ ازطرف سفارت ایران به کشور افغانستان به عنوان سفیر دوستی ایران و افغانستان و اجرای زندۀ این گروه در شبکه های جهانی: طلوع؛خورشید؛افق خاور و شبکۀیک در کشور افغانستان
– ضبط و پخشِ بخشی از آثار گروهِ اصیل و محلّی داروَگ توسط شبکۀ جهانی آریانا و شبکۀ ملّی کشور افغانستان
-اجرا در دانشکده موسیقی و دانشگاه صنعتی شهر اسکوپیه کشور مقدونیه ۱۳۹۴،
-اجرا به مناسبت روز ملی ایران در مقدونیه با حضور رئیس جمهور مقدونیه و سفرای دیگر کشورها ۱۳۹۴
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– مؤسس و سرپرست گروه موسیقی اصیل داروگ ( ۱۳۷۸ )
– مؤسس و سرپرست گروه موسیقی دف نوازان حیالله ( ۱۳۸۰ )
– مؤسس و سرپرست گروه موسیقی بانوان صبا ( ۱۳۸۱ )
– مؤسس و سرپرست گروه موسیقی کوبه ای داروَگ ( ۱۳۸۲ )
– مؤسس و سرپرست گروه موسیقی کودک داروَگ ( ۱۳۹۱ )
– طراح و دبیر هنری جشنوارۀ در پردۀ عشاق با هدف معرفی موسیقی محلی خراسانی و با حضور اساتید برجستۀ محلی کشور ( ۱۳۸۲ )
– طراح و دبیر هنری جشنوارۀ ساز و سخن با هدف معرفی موسیقی اصیل ایرانی و با حضور اساتید برجستۀ کشور ( ۱۳۸۲ )
– طراح و دبیر هنری جشنوارۀ سکوت با هدف معرفی موسیقی سبزوار و با حضور مدرسین و هنرجویان سبزوار ( ۱۳۹۰ )
– عضو خانۀ موسیقی ایران با درجۀ یک (۱۳۸۴ -تاکنون )
– دبیرحوزۀ هنری خانۀ فرهنگ دانشجو ( ۸۱ – ۸۵ )
– عضو هیأت مدیره شورای موسیقی شهرستان سبزوار ( ۸۶ – ۸۸ )
– مسئول انجمن موسیقی شهرستان سبزوار ( ۸۸ – ۸۹ )
– آهنگساز گروه مرشدان ذوالفقار سبزوار ( ۹۰ -۹۱ )
– سر دبیر نشریۀ ساز و سخن
– اجرای کنسرت های :در دستگاه سه گاه ۱۳۷۹،محلی شمال خراسان ۱۳۸۰، دف نوازان حی الله ۱۳۸۱،همابون ۱۳۸۳،راز و نیاز ۱۳۸۴، ، به یاد پدر۱۳۸۴، به یاد ابوالفضل بیهقی ۱۳۸۷،به یاد استاد مشکاتیان ۱۳۸۹،شاهنامه خوانی ۱۳۹۳،نوای سربداران ۱۳۹۵ و …
-اجرا در جشنواره های ساز و سخن،سکوت،تئاتر دانشجویی کشور ، اندیشه و هنر،فرهیختگان ادب و عرفان ،تمدن ایرن زمین ،اسرار،و …
– کسب مقام اول در جشنوارۀ مرشدان کشور در دو دورۀ پیاپی ( اسفندماه ۱۳۹۰ دریزد – مردادماه ۱۳۹۱ درسبزوار)
– برگزیده موسیقی سال ازسوی انجمن مفاخر سبزوار ( ۱۳۸۵ )
– کسب مقام اول جشنوارۀ اندیشه و هنر در آیین فرهنگها (۱۳۸۱)

سعید سیدنیا : نوازنده ی بربط

متولد ۱۳۶۲ سبزوار
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– اجرا در کشور کره ی جنوبی به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز روابط سیاسی ایران و کره ۹۱
– اجرا در جشنواره جهانی ایتوان و دانشکده هنر شهر سئول ۱۳۹۱
– اجرا در کشور افغانستان به عنوان سفیر دوستی ایران و افغانستان و اجرای زنده در شبکه های جهانی طلوع،خورشید،افق ،خاور و شبکه یک در کشور افغانستان ۱۳۹۳
– ضبط و پخش تکنوازی در شبکه ی جهانی آریانا و شبکه ملی افغانستان ۱۳۹۳
– اجرا در دانشکده موسیقی و دانشگاه صنعتی شهر اسکوپیه کشور مقدونیه ۱۳۹۴،
– اجرا به مناسبت روز ملی ایران در مقدونیه با حضور رئیس جمهور مقدونیه و سفرای دیگر کشورها ۱۳۹۴
– اجرای کنسرت های : همابون ۱۳۸۳، به یاد پدر۱۳۸۴، به یاد ابوالفضل بیهقی ۱۳۸۷،به یاد استاد مشکاتیان ۱۳۸۹،شاهنامه خوانی ۱۳۹۳،به یاد استاد نریمان۱۳۹۴،نوای سربداران ۱۳۹۵و…
– اجرا در جشنواره های سکوت،فیلم وعکس،بزرگداشت حافظ،تمدن ایران زمین،همایش مولانا،تئاتر دانشجویی کشور،روز سالمند
مدرس بربط درآموزشگاه داروگ

احسان نادریان : نوازنده ی دف و دایره 

متولد۱۳۶۴ سبزوار
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– اجرا در کشور کره ی جنوبی به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز روابط سیاسی ایران و کره ۱۳۹۱
– اجرا در جشنواره جهانی ایتوان و دانشکده هنر شهر سئول۱۳۹۱
– اجرا در دانشکده موسیقی و دانشگاه صنعتی شهر اسکوپیه کشور مقدونیه ۱۳۹۴،
– اجرا به مناسبت روز ملی ایران در مقدونیه با حضور رئیس جمهور مقدونیه و سفرای دیگر کشورها ۱۳۹۴
– اجرای کنسرت های به یاد ابوالفضل بیهقی ۱۳۸۷،به یاد استاد مشکاتیان ۱۳۸۹،شاهنامه خوانی ۱۳۹۴،نوای سربداران ۱۳۹۵،سه تار نوازان ۱۳۹۶ و…
– اجرا در جشنواره های ساز و سخن،سکوت،تئاتر دانشجویی کشور ۱۳۸۰، اندیشه و هنر ۱۳۸۱،فرهیختگان ادب و عرفان ۱۳۸۲ ، چندین دوره همایش روز سالمند و …
– مدرس دف در آموزشگاه موسیقی داروگ

سید مجید نقیب زاده : نوازنده ضرب زورخانه و دف

– متولد ۱۳۶۷ سبزوار
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– اجرا در کشور بلاروس ۱۳۹۵ ،
– اجرا در کشور کره ی جنوبی به مناسبت پنجاهمین سالگرد آغاز روابط سیاسی ایران و کره ۱۳۹۱
– اجرا در جشنواره جهانی ایتوان و دانشکده هنر شهر سئول۱۳۹۱
– اجرا در دانشکده موسیقی و دانشگاه صنعتی شهر اسکوپیه کشور مقدونیه ۱۳۹۴،
– مقام اول مرشدی در رشته ی منقبت خوانی و ضرب زورخانه ای کشور ۱۳۹۱
– مقام اول گروهی در جشنواره مرشدان برتر کشور(یزد ۱۳۹۰)
– مقام اول گروهی درجشنواره مرشدان کشور (سبزوار ۱۳۹۱)
– نوازنده برتر ضرب زور خانه در سه دوره متوالی
– داور و مدرس ضرب زورخانه فدراسیون پهلوانی کشور
– اجرای کنسرت های به یاد ابوالفضل بیهقی ۱۳۸۷،به یاد استاد مشکاتیان ۱۳۸۹،شاهنامه خوانی ۱۳۹۴،نوای سربداران ۱۳۹۵ و…

امین بهمن صفار : نوازنده دف و تنبک 

متولد ۱۳۶۵ سبزوار
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– اجرا در دانشکده موسیقی و دانشگاه صنعتی شهر اسکوپیه کشور مقدونیه ۱۳۹۴،
– اجرا به مناسبت روز ملی ایران در مقدونیه با حضور رئیس جمهور مقدونیه و سفرای دیگر کشورها ۱۳۹۴
– اجرای کنسرت های : همابون ۱۳۸۳، به یاد پدر۱۳۸۴، به یاد ابوالفضل بیهقی ۱۳۸۷،به یاد استاد مشکاتیان ۱۳۸۹،شاهنامه خوانی ۱۳۹۳،به یاد استاد نریمان۱۳۹۴،نوای سربداران ۱۳۹۵ و …
– اجرا در جشنواره های ساز و سخن،مهرگان،فرهیختگان ادب و عرفان،سکوت،فیلم وعکس،بزرگداشت حافظ،تمدن ایران زمین،همایش مولانا،تئاتر دانشجویی کشور،روز سالمند و …
– مدرس تنبک در آموزشگاه داروگ

حسن روحی : نوازنده نی، قوشمه، نی انبان

متولد ۱۳۶۴ سبزوار
-اجرای کنسرت به مناسبت هفته فرهنگی ایران در شهر مونته ویدیو و استان سن خوزه کشور اروگوئه ۱۳۹۶
– اجرای کنسرت در سالن تئاتر و موسیقی شهر سائوپائولو کشور برزیل ۱۳۹۶
– اجرا در کشور لبنان ۱۳۹۵
– اجرا در کشور افغانستان به عنوان سفیر دوستی ایران و افغانستان و اجرای زنده در شبکه های جهانی طلوع،خورشید،افق ،خاور و شبکه یک در کشور افغانستان ۱۳۹۳
– ضبط و پخش تکنوازی در شبکه ی جهانی آریانا و شبکه ملی افغانستان ۱۳۹۳
– مدرس نی و قوشمه
– اجرای چندین کنسرت و حضور در جشنواره های متعدد کشوری