آموزشگاه

کوشش و اهتمام این آموزشگاه بر حفظ و اشاعۀ هنر والای موسیقیاست . به همین منظور، برای استعدادیابی و افزایش خودباوری، هنرجویان در طول ترم در مکان آموزشگاه به اجرای گروهی می پردازند و پس از گزینش هنرجویانِ ممتاز در طول سال،آموزشگاه اقدام به برگزاری کنسرت در خارج از فضای آموزشی می نماید.
محیط آموزشگاهِ داروَگ دارای چهار کلاس استاندارد و اکوستیک شده ، به منظور فعالیت های آموزشی می باشد.
این آموزشگاه در تلاش است که با کادری مجرّب در تمامی رشته ها و محیطی جذاب و کاملاً هنری زمینۀ شکوفایی و باروری استعدادهای هنرجویان را فراهم نماید لازم به ذکر است شیوۀ آموزش مدرسین این آموزشگاه کاملاً به روز بوده وبه شیوۀ تدریس دانشگاه موسیقی می باشد.